Bosch Klimatyzacja

Systemy VRF

Jednoskti komercyjne ze zmiennym przepływem czynnika o wydajności do 200 kW w jednym systemie.

Slider

Modele