Bosch Klimatyzacja

systemy vrf

Systemy VRF

Jednoskti komercyjne ze zmiennym przepływem czynnika o wydajności do 270 kW w jednym systemie.

Modele