Bosch Klimatyzacja

gwaracja

Gwarancja

Gwarancja Podstawowa na urządzenia klimatyzacyjne Bosch udzielana jest na okres 36 miesięcy licząc od dnia zakupu.

Warunkiem udzielenia Gwarancji jest zakup urządzenia u Autoryzowanego Partnera Handlowego Bosch (APHB)* na terenie Polski, posiadanie dowodu zakupu, instalacja urządzenia wykonana przez firmę posiadającą wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji urządzeń freonowych i certyfikat AIB firmy Bosch oraz uruchomienie przez Autoryzowanego Instalatora Bosch (AIB)** potwierdzone protokołem.

Bezpośrednim gwarantem na urządzenia klimatyzacyjne Bosch jest APHB/AIB, który ma prawo do wykonywania przeglądów serwisowych oraz gwarancyjnych i dokonał instalacji urządzeń.

* Autoryzowany Partner Handlowy Bosch (APHB) – firma posiadająca status Dystrybutora urządzeń Bosch, może również posiadać ważny certyfikat Autoryzowanego Instalatora Bosch.
** Autoryzowany Instalator Bosch (AIB) – firma posiadająca ważny certyfikat Autoryzowanego Instalatora Bosch.

Sprawdź szczegółowe warunki gwarancji
>Przejdź