Bosch Klimatyzacja

Agregaty AHU

Jednostki zewnętrzne wraz z modułami do pracy z centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w chłodnice freonowe DX.

Slider

Modele