Bosch Klimatyzacja

Polityka prywatności

Informacje o polityce prywatności Robert Bosch sp. z o.o. (w dalszej części „Bosch” bądź „My” lub „Nam”) cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie „ofertą online”) oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.
  1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.
  2. Podmiot Odpowiedzialny Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Robert Bosch sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco: Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa Polska Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy Rafał Rudziński, Piotr Pyzio Numer telefonu +48 (0) 22 715 40 00
  3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
   1. Przetwarzane są następujące kategorie danych:
    • dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres zamieszkania, adres IP)
   2. ZasadyDane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.
   3. Cele przetwarzania i podstawy prawneMy i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: 
    • Udostępnienie tej oferty online (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim dopóki odbywa się zgodnie z wytycznymi przepisów o ochronie danych)
    • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert).
    • Zachowanie i obrona naszych praw (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).
   4. Pliki dziennikaPrzy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika. Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków). Pliki przechowywane są przez okres 7 dni a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym. Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa. W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:
    • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
    • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
    • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
    • nazwa pobranych plików bądź informacji;
    • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
    • ilość przesłanych danych;
    • system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
    • kod statusu http (np. „zapytanie powiodło się” lub „nie znaleziono żądanego pliku”).
   5. DzieciTa oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.
   6. Przekazywanie danychPaństwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności. Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.
   7. Dostawcy usług (ogólnie)Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.
   8. Okres zapisania; terminy przechowywaniaPaństwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).
  4. Wykorzystywanie cookies W trakcie korzystania z naszej oferty mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia.Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online.
   1. Kategorie CookiesRozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych usługi online oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji usługi online. Zasadniczo można korzystać z usługi online bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne.
    • Technicznie wymagane CookiesPrzez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zapewnić technicznego świadczenia usługi online. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnej reprodukcji materiału wideo lub audio. Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.
    • Pliki cookie i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymaganeUżywamy tylko takich plików cookie i mechanizmów śledzenia, na które uprzednio wyraziłeś zgodę. Rozróżniamy dwie podkategorie w odniesieniu do tych plików cookie i mechanizmów śledzenia.
   2. Funkcjonalne pliki cookieTe pliki cookie ułatwiają działanie, a tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej usługi online; na przykład twoje ustawienia językowe mogą być zawarte w tych cookies.
   3. Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia:
    • Ogólnie: Korzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie pokazać Ci oferty na podstawie Twoich zainteresowań, wynikające z analizy Twojego zachowania.
    • Statystyka: Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy np. liczba wyświetleń strony.
    • Śledzenie konwersji: Nasi partnerzy śledzący konwersję umieszczają plik cookie na Twoim komputerze („plik cookie konwersji”), jeśli uzyskasz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy danego partnera. Zwykle te pliki cookie nie są już ważne po 30 dniach. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i odpowiedni partner konwersji możemy rozpoznać, że dany użytkownik kliknął reklamę, a tym samym został przekierowany na naszą stronę. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie służącego do konwersji służą do kompilowania statystyk konwersji i rejestrowania całkowitej liczby użytkowników, którzy kliknęli daną reklamę i zostali przekierowani do witryny z tagiem śledzenia konwersji.
    • Retargetowanie Narzędzia te tworzą profile użytkowników za pomocą reklamowych plików cookie lub plików cookie innych firm, tzw. „Web beacons” (niewidoczna grafika określana również jako piksele lub piksele śledzące) lub za pomocą porównywalnych technologii. Są one używane do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach i kontrolowania częstotliwości, z jaką użytkownik patrzy na określone reklamy. Odpowiedni dostawca jest Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z narzędziem. Dostawcy narzędzi mogą ujawniać informacje także stronom trzecim w wyżej wymienionych celach. Proszę zanotować uwagi dotyczące ochrony danych odpowiedniego dostawcy w tym kontekście. Należy pamiętać, że korzystanie z narzędzi może obejmować transfer danych do odbiorców spoza EOG, gdzie nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych zgodnie z GDPR (np. USA). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z poniższym opisem poszczególnych narzędzi marketingowych.
    • Google Analytics

     Nazwa: Google Analytics Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funkcja: Analiza zachowania użytkowników (pobieranie stron, liczba odwiedzających i odwiedzin, pobieranie), tworzenie pseudonimowych profili użytkowników na podstawie informacji o różnych urządzeniach zalogowanych użytkowników Google (śledzenie na różnych urządzeniach), wzbogacanie pseudonimowych danych użytkownika o cel informacje specyficzne dla grupy dostarczone przez Google, retargeting, testowanie UX, śledzenie konwersji i retargeting w połączeniu z Google Ads

    • Nazwa: Google Ads Dostawca: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Funkcja: umieszczanie reklam, remarketing, śledzenie konwersji Więcej informacji jest dostępnych na stronie: (https://adssettings.google.com/authenticated)

   4. Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie i/lub mechanizmami śledzenia w zakładce ustawienia prywatności. Uwaga: Ustawienia, które wprowadziłeś, odnoszą się tylko do przeglądarki używanej w każdym przypadku.
   5. Dezaktywacja wszystkich plików cookieJeśli chcesz dezaktywować wszystkie pliki cookie, wyłącz pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj, że może to wpłynąć na funkcjonalność strony.
   6. Zarządzanie Twoimi ustawieniami w odniesieniu do plików cookie i mechanizmów śledzenia nie jest wymagane technicznieOdwiedzając nasze strony internetowe, użytkownik zostanie poproszony w warstwie cookie, czy zgadza się na użycie przez nas odpowiednio plików cookie, marketingowych plików cookie lub mechanizmów śledzenia. W naszych ustawieniach prywatności możesz wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wyrazić zgodę w późniejszym terminie.
  5. Analiza internetowa
  6. Potrzebujemy informacji statystycznych dotyczących korzystania z naszej oferty online, aby móc ją uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, dokonywać pomiarów zasięgu i prowadzić badanie rynku. Do tego celu używamy opisanych w niniejszym punkcie narzędzi analizy internetowej. Utworzone tymi narzędziami za pomocą ciasteczek analitycznych lub przez analizę plików dziennika profile korzystania nie są łączone z danymi osobowymi. Narzędzia nie wykorzystują w ogóle adresów IP użytkowników lub skracają je natychmiast po zebraniu danych. Dostawcy narzędzi przetwarzają dane tylko jako podmioty przetwarzające zgodnie z naszymi poleceniami i nie do własnych celów. W odniesieniu do każdego narzędzia dostępne poniżej są informacje dotyczące dostawcy i tego, jak można nie zgodzić się na zbieranie i przetwarzanie danych przez narzędzie. W przypadku narzędzi pracujących z ciasteczkami opt-out należy pamiętać, że funkcja opt-out odnosi się do urządzenia bądź przeglądarki i zasadniczo dotyczy tylko używanego właśnie urządzenia końcowego bądź używanej przeglądarki. W przypadku używania kilku urządzeń końcowych bądź przeglądarek należy ustawić opt-out na każdym urządzeniu końcowym z osobna i w każdej używanej przeglądarce. Ponadto można również ogólnie uniemożliwić tworzenie profili korzystania, dezaktywując generalnie wykorzystywanie ciasteczek; odnośnie do tego patrz punkt Wyłączanie i usuwanie ciasteczek      
  7. .Wtyczki społecznościowe W naszej ofercie online używamy wtyczek społecznościowych różnych serwisów są one opisane pojedynczo w niniejszym punkcie. Podczas używania wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że Państwa przeglądarka internetowa wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli nie posiadacie konta użytkownika u tego dostawcy lub akurat nie jesteście tam zalogowani. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez Państwa przeglądarkę internetową bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Nie mamy zatem wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w informacjach o polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego. Jeśli nie chcą Państwo, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez tę ofertę online i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.
  8. YouTube Ta oferta online używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. Gdy wyświetlą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zintegrowany YouTube Player nawiązuje połączenie z serwisem YouTube, aby plik wideo lub audio mógł zostać przesłany i odtworzony. Również dane są przy tym przesyłane do serwisu YouTube jako podmiotu odpowiedzialnego. Nie jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych przez YouTube. Więcej informacji o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube, o Państwa prawach i możliwych do wybrania opcjach ochrony danych znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube.
  9. Zewnętrzne linki Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.
  10. Bezpieczeństwo Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.
  11. Prawa użytkowników W celu dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z danych zamieszczonych w punkcie Kontakt. Proszę przy tym zadbać, by możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. ie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej). Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych. Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii. Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.
   1. Możliwość przenoszenia danych:Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
   2. Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego:Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa kancelaria@uodo.gov.pl Infolinia UODO 606 950 00
  12. Zmiana informacji o polityce prywatności Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.
  13. Kontakt Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie „Podmiot odpowiedzialny”.Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz. W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych zalecamy, by zwrócili się Państwo do pełnomocnika naszego koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych): Data Protection Officer Information Security and Privacy (C/ISP) Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart, GERMANY lub na adres mailowy: DPO@bosch.com Stan na 05.06.2020