BIMs PLUS Warszawa Chrzanów Mały 44, 05-825 Chrzanów Mały

tel.: 22 738 45 (30-31)