BIMs PLUS Poznań ul. Szczawnicka 4, 60 – 479 Poznań

tel.: 61 843 76 39
kom.: 510 220 850