BIMs PLUS Bydgoszcz ul. Łęczycka 6, 85-737 Bydgoszcz

tel.: 52 326 48 50