BIMs PLUS Szczecin ul. Ściegiennego 39, 70 – 354 Szczecin

tel.: 91 485 03 01