BIMs PLUS Poznań ul. Kręglewskiego 9A, 61 – 248 Poznań

tel.: 61 652 38 31
kom.: 510 023 093