BIMs PLUS Górny Śląsk ul. Przemysłowa 60, 43 – 100 Tychy

tel.: 32 329 14 36