BIMs PLUS Górny Śląsk ul. Mireckiego 22B/162, 41 – 200 Sosnowiec

tel.: 32 291 43 10