Bosch Klimatyzacja
empty image
Systemy VRF

Jednoskti komercyjne ze zmiennym przepływem czynnika o wydajności do 200 kW w jednym systemie.

© Robert Bosch Sp. z o.o.