Bosch Klimatyzacja
empty image
Gwarancja

Gwarancja Podstawowa na urządzenia klimatyzacyjne Bosch udzielana jest na okres 36 miesięcy licząc od dnia zakupu.


Warunkiem udzielenia Gwarancji jest zakup urządzenia u Autoryzowanego Partnera Handlowego Bosch (APHB)* na terenie Polski, posiadanie dowodu zakupu, instalacja urządzenia wykonana przez firmę posiadającą wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji urządzeń freonowych i certyfikat AIB firmy Bosch oraz uruchomienie przez Autoryzowanego Instalatora Bosch (AIB)** potwierdzone protokołem.


Bezpośrednim gwarantem na urządzenia klimatyzacyjne Bosch jest APHB/AIB, który ma prawo do wykonywania przeglądów serwisowych oraz gwarancyjnych i dokonał instalacji urządzeń.


* Autoryzowany Partner Handlowy Bosch (APHB) - firma posiadająca status Dystrybutora urządzeń Bosch, może również posiadać ważny certyfikat Autoryzowanego Instalatora Bosch.

** Autoryzowany Instalator Bosch (AIB) - firma posiadająca ważny certyfikat Autoryzowanego Instalatora Bosch.

Sprawdź szczegółowe warunki gwarancji


>Przejdź

© Robert Bosch Sp. z o.o.