Bosch Klimatyzacja
empty image
Agregaty AHU

Jednostki zewnętrzne wraz z modułami do pracy z centralami wentylacyjnymi wyposażonymi w chłodnice freonowe DX.

© Robert Bosch Sp. z o.o.